Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İŞLETME

Genel Bilgiler

Kastamonu Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencilerine, İşletme alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri veren programlar sunmaktadır. İşletme Bölümümüzün amacı, kamu ve özel sektörde yönetici konumunda çalışabilecek donanıma sahip bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda, öğrencilerimize evrensel bir bilim dalı olan işletme yöneticiliği için gerekli olan çağdaş bilgi ve yetenekleri kazandırmak en temel gayemizdir.

Misyonumuz, bilimsel gelişmeye katkı sağlayacak gerekli teorik alt yapıya sahip akademik kadromuz ile ülke kalkınmasına hizmet eden ve en önemlisi üniversitenin iş dünyasına açılan penceresi olan bir bölüm olmaktır.

Vizyonumuz, evrensel bilgiyi uluslararası düzeyde ve yüksek verimlilikle üreten ve kullanan, yüksek düzeyde kaliteli eğitim verebilen, nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapabilen, öğrenciler tarafından öncelikli olarak tercih edilen ve mezunlarının iş dünyasında önemli görevler alabileceği öncü bir bölüm olmaktır.

Öğrencilerin bölümümüzden mezun olabilmek için alması gereken toplam kredi 157’dir. Bunun içerisinde zorunlu kredi 109, seçmeli kredi toplamı 48 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimizin yabancı dili en iyi biçimde kullanmasını sağlamak adına, İngilizce I ve II dersleri ikişer saat olarak okutulmaktadır. Bunu yanı sıra öğrencilerimizin dil sınavlarındaki başarısını artırabilmek amacıyla, üçüncü sınıfta üçer saatlik “Mesleki İngilizce” dersleri bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz, İşletme Bölümü içinde yer alan;

 • Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
 • Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
 • Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
 • Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
 • Kooperatifçilik Anabilim Dalı
 • Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
 • Hizmet Tasarımı ve İşletmeciliği Anabilim Dalı

gibi anabilim dallarından hangisine yönelmek ya da hangi sektörde çalışmak istiyorsa ya da hangi kamu kurumunun sınavına girmek istiyorsa, akademik danışmanları tarafından etkili bir şekilde yönlendirilmektedir. Üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrencilerimize ilgi duydukları anabilim dalındaki derslerden seçmesi önerilmekte; son karar yine öğrencilerimizin olmaktadır.

Dört yıllık lisans programının birinci yılında, öğrencilerimiz, temel işletme kavramlarıyla tanıştırılmakta, daha sonraki yıllarda alacakları derslerin altyapısını oluşturmakta, yabancı dil ve bilgisayar teknolojisini kullanma becerilerini geliştirmektedir. İkinci yılda, işletme yönetiminin çağdaş dünyadaki yeri sunulmakta, işlevsellik özellikleri ve niteliksel karar verme teknikleri geliştirilmektedir. Üçüncü yılda, pazarlama, finans, muhasebe, yönetim, insan kaynakları, üretim yönetimi gibi alanlara ağırlık verilerek, işletme yönetiminin bütünselliği ortaya konmakta ve öğrencilerimizin yönetim, araştırma, çözümleme ve karar verme yeteneklerine işlevlik kazandırmaya çalışılmaktadır. Lisans programının dördüncü yılında ise, ulusal ve küresel işletme stratejileriyle, öğrencimizin ilgi duyacağı bir işlevsel alanda pazarlama, muhasebe-finans, üretim, yönetim ve insan kaynakları ile uluslararası /küresel işletme yönetimi ana dallarından birinde uzmanlaşması amaçlanmaktadır.

Ek olarak bölümümüzde, öğrencilerin; 

 • iyi bir iş deneyimi kazanma,
 • kariyer yolunu keşfetme, 
 • iş dünyasında kendilerine bir avantaj sağlama,
 • yeteneklerini geliştirme ve iyileştirme,
 • iş dünyasındaki profesyoneller ile iletişim kurma,
 • güven kazanma,
 • stajdan sonra iş sahibi olma

gibi avantajlara erişebilmeleri ve diğer öğrencilerin önüne geçebilmeleri için staj yapma imkanı getirilmiştir.

Bölümümüz hakkında program tanımı, program çıktıları ve programın öğretim planı gibi bilgilerin yer aldığı bologna bilgi paketleri sayfamıza ulaşmak için buraya tıklayınız!

Çift Anadal/Yandal kontenjanlarına ulaşmak için buraya tıklayınız!

Ders Programı

Öğrencilerin Dikkatine: Ders kaydı yaparken seçmeli derslerin çakışmamasına dikkat edilmesi önemle duyurulur.

Ders Programına Ulaşmak İçin Tıklayınız!!

Prof. Dr. Aysun KANBUR
Prof. Dr. Aysun KANBURBölüm Başkanıakanbur@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2137
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Doç. Dr. Bülent YILDIZ
Doç. Dr. Bülent YILDIZBölüm Başkan Yard.byildiz@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2163
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi Neslişah ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Neslişah ÖZDEMİR ntaner@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2135
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi Enes Uğur TOHUM
Dr. Öğr. Üyesi Enes Uğur TOHUMeugurtohum@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2157 
Akademik Veri Yönetim Sistemi
	
Arş. Gör. Murat ZORKUN
Arş. Gör. Murat ZORKUNmzorkun@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2160 
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç. Dr. Ertuğrul ÇAVDAR
Doç. Dr. Ertuğrul ÇAVDAR ecavdar@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2130
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Doç. Dr. Faruk DAYI
Doç. Dr. Faruk DAYI fdayi@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2126  
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YÜCEL
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YÜCEL mustafayucel@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2127
Akademik Veri Yönetim Sistemi

	
Arş. Gör. Zühal Nihan ÇETİN
Arş. Gör. Zühal Nihan ÇETİN zncetin@kastamonu.edu.tr
 Telefon: +90 (366) 280 2165
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Arş. Gör. Alper ÖZULUCAN
Arş. Gör. Alper ÖZULUCANalperozulucan@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2113 
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Öğrenci Kılavuzu


Ders İçerikleri


Ders İçeriklerini Buradan İndirebilirsiniz

Ders İçerikleri


Ders İçeriklerini Buradan İndirebilirsiniz

1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
Arş. Gör.
Alper ÖZULUCAN
(0366) 280 2113
alperozulucan@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi
Mustafa YÜCEL
(0366) 280 2127 mustafayucel@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör 
Murat ZORKUN
(0366) 280 2160 mzorkun@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. Zühal Nihan ÇETİN
(0366) 280 2165 zncetin@kastamonu.edu.tr
(I. Öğretim)


Dr. Öğr. Üyesi
Neslişah ÖZDEMİR
(0366) 280 2135 ntaner@kastamonu.edu.tr
(II. Öğretim)
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
Doç. Dr.
Ertuğrul ÇAVDAR
(0366) 280 2130
ecavdar@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr.
Bülent YILDIZ
(0366) 280 2163  byildiz@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. 
Faruk DAYI
(0366) 280 2126 fdayi@kastamonu.edu.tr

Prof. Dr. 
Aysun KANBUR
(0366) 280 2137  akanbur@kastamonu.edu.tr
Bölüm Etkinlikleri


Adı Soyadı
Telefon Numarası
Mail Adresi
Prof. Dr. Aysun KANBUR 
(Bölüm Başkanı)
+90 (366) 280 2137
akanbur@kastamonu.edu.tr
Burcu DÖNMEZ (Bölüm Sekreteri)
+90 (366) 280 2131
burcudonmez@kastamonu.edu.tr 
Bölüm E-Posta Adresi
isletmebolumu@kastamonu.edu.tr