Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İŞLETME

Genel Bilgiler

Kastamonu Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencilerine, İşletme alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri veren programlar sunmaktadır. İşletme Bölümümüzün amacı, kamu ve özel sektörde yönetici konumunda çalışabilecek donanıma sahip bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda, öğrencilerimize evrensel bir bilim dalı olan işletme yöneticiliği için gerekli olan çağdaş bilgi ve yetenekleri kazandırmak en temel gayemizdir.

Misyonumuz, bilimsel gelişmeye katkı sağlayacak gerekli teorik alt yapıya sahip akademik kadromuz ile ülke kalkınmasına hizmet eden ve en önemlisi üniversitenin iş dünyasına açılan penceresi olan bir bölüm olmaktır.

Vizyonumuz, evrensel bilgiyi uluslararası düzeyde ve yüksek verimlilikle üreten ve kullanan, yüksek düzeyde kaliteli eğitim verebilen, nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapabilen, öğrenciler tarafından öncelikli olarak tercih edilen ve mezunlarının iş dünyasında önemli görevler alabileceği öncü bir bölüm olmaktır.

Öğrencilerin bölümümüzden mezun olabilmek için alması gereken toplam kredi 157’dir. Bunun içerisinde zorunlu kredi 109, seçmeli kredi toplamı 48 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimizin yabancı dili en iyi biçimde kullanmasını sağlamak adına, İngilizce I ve II dersleri ikişer saat olarak okutulmaktadır. Bunu yanı sıra öğrencilerimizin dil sınavlarındaki başarısını artırabilmek amacıyla, üçüncü sınıfta üçer saatlik “Mesleki İngilizce” dersleri bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz, İşletme Bölümü içinde yer alan;

 • Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
 • Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
 • Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
 • Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
 • Kooperatifçilik Anabilim Dalı
 • Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
 • Hizmet Tasarımı ve İşletmeciliği Anabilim Dalı

gibi anabilim dallarından hangisine yönelmek ya da hangi sektörde çalışmak istiyorsa ya da hangi kamu kurumunun sınavına girmek istiyorsa, akademik danışmanları tarafından etkili bir şekilde yönlendirilmektedir. Üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrencilerimize ilgi duydukları anabilim dalındaki derslerden seçmesi önerilmekte; son karar yine öğrencilerimizin olmaktadır.

Dört yıllık lisans programının birinci yılında, öğrencilerimiz, temel işletme kavramlarıyla tanıştırılmakta, daha sonraki yıllarda alacakları derslerin altyapısını oluşturmakta, yabancı dil ve bilgisayar teknolojisini kullanma becerilerini geliştirmektedir. İkinci yılda, işletme yönetiminin çağdaş dünyadaki yeri sunulmakta, işlevsellik özellikleri ve niteliksel karar verme teknikleri geliştirilmektedir. Üçüncü yılda, pazarlama, finans, muhasebe, yönetim, insan kaynakları, üretim yönetimi gibi alanlara ağırlık verilerek, işletme yönetiminin bütünselliği ortaya konmakta ve öğrencilerimizin yönetim, araştırma, çözümleme ve karar verme yeteneklerine işlevlik kazandırmaya çalışılmaktadır. Lisans programının dördüncü yılında ise, ulusal ve küresel işletme stratejileriyle, öğrencimizin ilgi duyacağı bir işlevsel alanda pazarlama, muhasebe-finans, üretim, yönetim ve insan kaynakları ile uluslararası /küresel işletme yönetimi ana dallarından birinde uzmanlaşması amaçlanmaktadır.

Ek olarak bölümümüzde, öğrencilerin; 

 • iyi bir iş deneyimi kazanma,
 • kariyer yolunu keşfetme, 
 • iş dünyasında kendilerine bir avantaj sağlama,
 • yeteneklerini geliştirme ve iyileştirme,
 • iş dünyasındaki profesyoneller ile iletişim kurma,
 • güven kazanma,
 • stajdan sonra iş sahibi olma

gibi avantajlara erişebilmeleri ve diğer öğrencilerin önüne geçebilmeleri için staj yapma imkanı getirilmiştir.

Bölümümüz hakkında program tanımı, program çıktıları ve programın öğretim planı gibi bilgilerin yer aldığı bologna bilgi paketleri sayfamıza ulaşmak için buraya tıklayınız!


Ders Programı

Öğrencilerin Dikkatine: Ders kaydı yaparken seçmeli derslerin çakışmamasına dikkat edilmesi önemle duyurulur.

Ders Programına Ulaşmak İçin Tıklayınız!!

Prof. Dr. Yavuz DEMİREL
Prof. Dr. Yavuz DEMİRELBölüm Başkanıydemirel@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2133  
YÖK AKADEMİ
Doç. Dr. Bülent YILDIZ
Doç. Dr. Bülent YILDIZ(Bölüm Başkan Yardımcısı)byildiz@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2163
YÖK AKADEMİ

Doç. Dr. Faruk DAYI
Doç. Dr. Faruk DAYI fdayi@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2126  
YÖK AKADEMİ
Dr. Öğr. Üyesi Enes Uğur TOHUM
Dr. Öğr. Üyesi Enes Uğur TOHUMeugurtohum@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2157 
YÖK AKADEMİ
	
Arş. Gör. Murat ZORKUN
Arş. Gör. Murat ZORKUNmzorkun@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2160 
YÖK AKADEMİ
Prof. Dr. Aysun KANBUR
Prof. Dr. Aysun KANBURakanbur@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2137
YÖK AKADEMİ

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÇAVDAR
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÇAVDAR (Bölüm Başkan Yardımcısı)ecavdar@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2130
YÖK AKADEMİ

Dr. Öğr. Üyesi Neslişah ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Neslişah ÖZDEMİR ntaner@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2135
YÖK AKADEMİ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YÜCEL
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YÜCEL mustafayucel@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2127
YÖK AKADEMİ

	
Arş. Gör. Zühal Nihan ÇETİN
Arş. Gör. Zühal Nihan ÇETİN zncetin@kastamonu.edu.tr
 Telefon: +90 (366) 280 2165
YÖK AKADEMİ

Ders İçerikleri


Ders İçeriklerini Buradan İndirebilirsiniz

Öğrenci Kılavuzu


Komisyon Adı
Komisyon Üyeleri
1
Bölüm Kalite ve Akreditasyon Komisyonu
Doç. Dr. Faruk DAYI 
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÇAVDAR 
Dr. Öğr. Üyesi Enes Uğur TOHUM 
Dr. Öğr. Üyesi Neslişah ÖZDEMİR 
Arş. Gör. Dr. Mustafa YÜCEL 
Arş. Gör. Murat ZORKUN 

2
Burs Komisyonu
Prof. Dr. Aysun KANBUR 
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÇAVDAR 
Dr. Öğr. Üyesi Neslişah ÖZDEMİR 

3
Web Sayfası Koordinatörlüğü
Arş. Gör. Dr. Mustafa YÜCEL 
Arş. Gör. Murat ZORKUN 

4
Mezuniyet Komisyonu
Doç. Dr. Bülent YILDIZ 
Dr. Öğr. Üyesi Enes Uğur TOHUM 
Dr. Öğr. Üyesi Neslişah ÖZDEMİR 
Arş. Gör. Dr. Mustafa YÜCEL 
Arş. Gör. Murat ZORKUN 
Arş. Gör. Zühal Nihan ÇETİN  

5
Erasmus İntibak Komisyonu
Prof. Dr. Aysun KANBUR 
(+90 (366) 280 2137 / akanbur@kastamonu.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi Neslişah ÖZDEMİR 
(+90 (366) 280 2135 / ntaner@kastamonu.edu.tr)
Arş. Gör. Zühal Nihan ÇETİN 
(+90 (366) 280 2165 / zncetin@kastamonu.edu.tr) 

6
Farabi Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Neslişah ÖZDEMİR 
(+90 (366) 280 2135 / ntaner@kastamonu.edu.tr)
Arş. Gör. Dr. Mustafa YÜCEL 
(+90 (366) 280 2127 / mustafayucel@kastamonu.edu.tr)
Arş. Gör. Murat ZORKUN 
(+90 (366) 280 2160 / mzorkun@kastamonu.edu.tr)
7
Mevlana Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Enes Uğur TOHUM 
(+90 (366) 280 2157 / eugurtohum@kastamonu.edu.tr)
Arş. Gör. Murat ZORKUN 
(+90 (366) 280 2160 / mzorkun@kastamonu.edu.tr)
Arş. Gör. Zühal Nihan ÇETİN
(+90 (366) 280 2165 / zncetin@kastamonu.edu.tr)  

8
Yatay-Dikey Geçiş, ÇAP ve İntibak Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÇAVDAR 
(+90 (366) 280 2130 / ecavdar@kastamonu.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi Enes Uğur TOHUM 
(+90 (366) 280 2157 / eugurtohum@kastamonu.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi Neslişah ÖZDEMİR 
(+90 (366) 280 2135 / ntaner@kastamonu.edu.tr)
Arş. Gör. Dr. Mustafa YÜCEL 
(+90 (366) 280 2127 / mustafayucel@kastamonu.edu.tr)
9
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yatay-Dikey Geçiş, ÇAP ve İntibak Komisyonu
Doç. Dr. Bülent YILDIZ 
Doç. Dr. Faruk DAYI 
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÇAVDAR 

10
Staj Komisyonu
Doç. Dr. Faruk DAYI 
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÇAVDAR 
Arş. Gör. Murat ZORKUN 

11
Sınav Koordinatörlüğü
Arş. Gör. Murat ZORKUN 

12
Akademik Teşvik Komisyonu
Prof. Dr. Aysun KANBUR 
Doç. Dr. Bülent YILDIZ 
Doç. Dr. Faruk DAYI 

13
Ders Programı Danışmanlığı
Arş. Gör. Zühal Nihan ÇETİN  

1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
Dr. Öğr. Üyesi
Neslişah ÖZDEMİR
(0366) 280 2135
ntaner@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi
Enes Uğur TOHUM
(0366) 280 2157  eugurtohum@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör 
Zühal Nihan ÇETİN
(0366) 280 2165 zncetin@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi 
Mustafa YÜCEL
(0366) 280 2127  mustafayucel@kastamonu.edu.tr
(I. Öğretim)


Arş. Gör. 
Murat ZORKUN
(0366) 280 2160  mzorkun@kastamonu.edu.tr
(II. Öğretim)
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
Dr. Öğr. Üyesi
Ertuğrul ÇAVDAR
(0366) 280 2130
ecavdar@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr.
Bülent YILDIZ
(0366) 280 2163  byildiz@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. 
Faruk DAYI
(0366) 280 2126 fdayi@kastamonu.edu.tr

Prof. Dr. 
Aysun KANBUR
(0366) 280 2137  akanbur@kastamonu.edu.tr
Adı Soyadı
Telefon Numarası
Mail Adresi
Prof. Dr. Yavuz DEMİREL 
(Bölüm Başkanı)
+90 (366) 280 2133
 ydemirel@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Bülent YILDIZ
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
+90 (366) 280 2163
byildiz@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÇAVDAR 
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
+90 (366) 280 2130 
ecavdar@kastamonu.edu.tr
Burcu DÖNMEZ 
(Bölüm Sekreteri)

Bölüm E-Posta Adresi
+90 (366) 280 2131


burcudonmez@kastamonu.edu.tr

isletmebolumu@kastamonu.edu.tr

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.