Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Misyon-Vizyon-Kalite Politikası

MİSYON

Yenilikçi ve girişimci niteliklere sahip, donanımlı, değişime ve bilgiye açık öğrencileri; özel, kamu ve üçüncü sektörde istihdam edilmek üzere hazır hale getirmektir.

VİZYON

Ulusal ve uluslararası alanda bilim, eğitim, istihdam alnında kabul gören, tüm insanlığın yararına çıktılar sunan, etik ve ahlaki değerlere bağlı alanında öncü bir fakülte olmaktır.

TEMEL DEĞERLER

 • Misyon ve vizyonunu gerçekleştirirken liyakat ve adalet esaslarına göre hareket etmek
 • Düşünce ve ifade özgürlüğüne önem vermek
 • Faaliyetlerine bilimsellik ve çağdaşlık yön vermek
 • Birimlerinde kalite sistemlerini oluşturarak, güvenirliğini ortaya koymak
 • Tüm iş ve işlemlerinde saydamlık ve hesap verebilirlik ilkesini temel almak
 • Tüm paydaşlarının her alanda yönetim süreçlerine aktif katılımcılığına önem vermek
 • Girişimcilik faaliyetlerini desteklemek
 • Donanımlı bireyler yetiştirmek için öğrenci odaklı bir yaklaşım izlemek
 • Her türlü iş ve işlemlerinde etik değerlere bağlı kalmak
 • Milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmek

KALİTE POLİTİKAMIZ

Fakültemiz misyon, vizyon ve stratejik plan doğrultusunda; uluslararası standartlarda nitelikli araştırmalar yapan, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet işlevlerini nitelikli bir şekilde gerçekleştirmeye çalışan, sanayi- üniversite iş birliği içerisinde projeler yürüten, topluma ve çevreye duyarlı olan, sürekli gelişim ve yenilikçiliği benimseyen, iç ve dış paydaşların kalite süreçlerine katılımını sağlayarak tüm paydaşların memnuniyetini yüksek düzeyde tutmayı hedefleyen, yasal ve diğer tüm şartlara uyumu ve kendini sürekli iyileştiren bir kalite yönetim sistemini taahhüt eder.

KALİTE HEDEFLERİMİZ

 • Akademik Kadroyu Güçlendirilmek
 • Fiziki Alanları Geliştirilmek
 • Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Sayısını % 3 Artırmak
 • Bilimsel Etkinliklere Katılma Sayısını % 3 Artırmak
 • Öğrencilerin Katılacağı Etkinlikleri % 3 Artırmak
 • Araştırma Projesi Sayısını % 3 Arttırmak
 • Ulusal Bildiri Sayısını % 3 Artırmak
 • Uluslararası Bildiri Sayısını % 3 Artırmak
 • Ulusal Makale Sayısını % 3 Artırmak
 • Uluslararası Makale Sayısını % 3 Artırmak
 • Ulusal Kitap ve Kitap Bölümü Sayısını % 3 Arttırmak
 • Uluslararası Kitap ve Kitap Bölümü Sayısını % 3 Arttırmak
 • Öğrencilerin Ulusal ve Uluslararası Değişim Programlarına Katılımlarını Sağlamak
 • Seçmeli Ders Sayısını Arttırmak
 • Öğrencilere Yönelik Teknik Geziler Düzenlenmek
 • En Az Bir Bölümün Akredite Çalışmalarını Başlatmak
 • Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısını % 5 Artırmak