Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İKTİSAT

Genel Bilgiler

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde öğrencilerin iktisat bilim dalına ait donanımlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerin Türkiye ve Dünya ekonomisinde ortaya çıkan gelişmeleri analiz edebilecek, 2053 hedeflerine ulaşmayı amaçlayan Türkiye’nin iktisadi sorunlarına çözümler önerebilecek formasyona sahip olması amaçlanmaktadır.

Vizyonumuz: 2023 ve 2053 yılı hedeflerine emin adımlarla koşan Türkiye’nin; Orta ve Batı Karadeniz bölgesinin iktisadi sorunlarına çözüm önerileri sunmada, kalifiye eleman ihtiyacını karşılamada öncelikle Karadeniz Üniversiteleri iktisat bölümleri sonra da Türkiye İktisat bölümleri içinde lider rolü üstlenmek.

Misyonumuz: Türkiye ve Karadeniz bölgesinin kalkınmasına, ekonomik büyümesine katkı sunmak; İktisadi sorunlara çözüm önerileri sunmak; iş dünyasının ihtiyacı bulunan kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak; sosyal ve matematiksel yönleri güçlü olan neden sonuç ilişkisini kurabilen öğrenciler yetiştirmek, evrensel değerler çerçevesinde iktisat bilimine katkıda bulunmak

Mezuniyet koşulları ve seçmeli dersler: Sizlerin öğrenci olarak almanız gereken toplam kredi 158’dır. Bunun içerisinde zorunlu kredi 110, seçmeli kredi toplamı 48 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin İngilizceyi hakim olmaları ve literatürü takip edebilmeleri amacıyla Yabancı Dil 1, Yabancı Dil 2 ve Mesleki İngilizce dersleri okutulmaktadır. Öğrencilerimiz ikinci sınıftan itibaren seçmeli dersler almaya başlayacaktır. Öğrenci seçmeli ders olarak İktisat derslerinin yanı sıra Hukuk, İşletme, Muhasebe ve Kamu yönetimi disiplinlerinden de ders alabilecektir. Böylece İktisat alanı dışındaki bilimlerde de bilgi birikimi elde edilebilecektir.

Danışmanlık: Öğrencilerimiz danışman hocaları aracılığıyla dersler ve kariyerleri hakkında bilgilendirilmekte; KPSS, ALES ve kamu kurumları sınavlarına hazırlık yapmalarına yardım edilmektedir. Danışman hocalar, öğrencileri kariyerlerine uygun seçmeli derslere yönelmeleri konusunda yönlendirmektedir.

Kariyer: Günümüzde ülkelerin ekonomik hedeflerine ulaşabilmeleri için beşeri sermaye ve kalifiye elemanlar kritik öneme haizdir. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü donanımlı bir şekilde iş yaşamına geçebilecek elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. İktisat bölümünü bitiren öğrencilerin iş imkanları; çeşitli kamu kurumlarının idari bölümlerinde, konvansiyonel ve katılım bankalarının genel müdürlükleri ve şubelerinde, çeşitli finans kurumlarında (leasing, factoring vb), danışmanlık firmalarında, insan kaynakları, satış ve pazarlama, dış ticaret firmalarında iş imkanları bulmaktadır. Ayrıca iktisat bölümümüzün tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile öğrencilerimize akademik ilerleme imkanı sunulmaktadır.

Bölümümüz hakkında program tanımı, program çıktıları ve programın öğretim planı gibi bilgilerin yer aldığı bologna sayfamıza ulaşmak için buraya tıklayınız!

Ders Programı

Öğrencilerin Dikkatine: Ders kaydı yaparken seçmeli derslerin çakışmamasına dikkat edilmesi önemle duyurulur.

Ders Programına Ulaşmak İçin Tıklayınız!!

Prof. Dr. Serkan DİLEK
Prof. Dr. Serkan DİLEKBölüm Başkanısdilek@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2138
YÖK AKADEMİK
	
Doç. Dr. Levent KORAP
Doç. Dr. Levent KORAPlkorap@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2139
YÖK AKADEMİK
	
	
Doç. Dr. Mehmet Yunus ÇELİK
Doç. Dr. Mehmet Yunus ÇELİKmycelik@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2166
YÖK AKADEMİK
	
	
Arş. Gör. Hasan USTA
Arş. Gör. Hasan USTAhusta@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2120
YÖK AKADEMİK
Prof. Dr. Orhan KANDEMİR
Prof. Dr. Orhan KANDEMİRokandemir@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2141  
YÖK AKADEMİK
	
Doç. Dr. Murat FİDAN
Doç. Dr. Murat FİDANmfidan@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2154  
YÖK AKADEMİK
	
Dr. Öğr. Üyesi Sedef ŞEN
Dr. Öğr. Üyesi Sedef ŞENssen@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2150  
YÖK AKADEMİK
	
	
Arş. Gör. Rumeysa YILDIRIM
Arş. Gör. Rumeysa YILDIRIM rumeysayildirim@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2143  
YÖK AKADEMİK
Komisyon Adı
Komisyon Üyeleri
1
Burs Komisyonu
Prof. Dr. Serkan DİLEK
Doç. Dr. M. Yunus ÇELİK 
Doç.Dr. Murat FİDAN
2
Mezuniyet Komisyonu
Prof. Dr. Serkan DİLEK 
Doç.Dr. Levent KORAP 
Doç.Dr. Murat FİDAN 
Doç. Dr. M. Yunus ÇELİK 
Dr. Öğr. Üyesi Sedef ŞEN 
Arş. Gör.Hasan USTA 
Arş. Gör. Rumeysa YILDIRIM
3
Erasmus İntibak Komisyonu
Prof. Dr. Serkan DİLEK 
(+90 (366) 280 2138 / sdilek@kastamonu.edu.tr)
Doç.Dr. Levent KORAP 
(+90 (366) 280 2139 / lkorap@kastamonu.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi Sedef ŞEN 
(+90 (366) 280 2150 / ssen@kastamonu.edu.tr)
Arş. Gör.Hasan USTA 
(+90 (366) 280 2120 / husta@kastamonu.edu.tr)
Arş. Gör. Rumeysa YILDIRIM
(+90 (366) 280 2143 / rumeysayildirim@kastamonu.edu.tr)
4
Farabi Komisyonu
Prof. Dr. Serkan DİLEK 
(+90 (366) 280 2138 / sdilek@kastamonu.edu.tr)
Doç.Dr. Levent KORAP 
(+90 (366) 280 2139 / lkorap@kastamonu.edu.tr)
Arş. Gör.Hasan USTA 
(+90 (366) 280 2120 / husta@kastamonu.edu.tr)
Arş. Gör. Rumeysa YILDIRIM
(+90 (366) 280 2143 / rumeysayildirim@kastamonu.edu.tr)
5
Mevlana Komisyonu
Prof. Dr. Serkan DİLEK 
(+90 (366) 280 2138 / sdilek@kastamonu.edu.tr)
Doç.Dr. Orhan KANDEMİR
(+90 (366) 280 2141 / okandemir@kastamonu.edu.tr)
Doç. Dr. M. Yunus ÇELİK 
(+90 (366) 280 2166 / mycelik@kastamonu.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi Sedef ŞEN 
(+90 (366) 280 2150 / ssen@kastamonu.edu.tr)
Arş. Gör.Hasan USTA 
(+90 (366) 280 2120 / husta@kastamonu.edu.tr)
Arş. Gör. Rumeysa YILDIRIM
(+90 (366) 280 2143 / rumeysayildirim@kastamonu.edu.tr)
6
Yatay- Dikey Geçiş, Çap ve İntibak Komisyonu
Prof. Dr. Serkan DİLEK 
(+90 (366) 280 2138 / sdilek@kastamonu.edu.tr)
Arş. Gör.Hasan USTA 
(+90 (366) 280 2120 / husta@kastamonu.edu.tr)
Arş. Gör. Rumeysa YILDIRIM
(+90 (366) 280 2143 / rumeysayildirim@kastamonu.edu.tr)
7
Akademik Teşvik Komisyonu
Prof. Dr. Serkan DİLEK 
Doç.Dr. Orhan KANDEMİR 
Doç. Dr. M. Yunus ÇELİK 

8
Ders Programı Koordinatörü
Arş. Gör.Hasan USTA 
Arş. Gör. Rumeysa YILDIRIM
9
Web Sayfası Koordinatörü
Prof. Dr. Serkan DİLEK 
Doç. Dr. M. Yunus ÇELİK 
Arş. Gör.Hasan USTA 
Arş. Gör. Rumeysa YILDIRIM
10
Sınav Koordinatörü
Doç.Dr. Orhan KANDEMİR 
Arş. Gör.Hasan USTA 
Arş. Gör. Rumeysa YILDIRIM
11
Bologna Koordinatörü
Arş. Gör.Hasan USTA 

1.Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4.Sınıf
Normal Öğrenim Süresini Aşan Öğrenciler
II.Öğretim
Dr. Öğr. Üyesi 
Sedef ŞEN
(0366) 280 2150  ssen@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. 
Murat FİDAN
(0366) 280 2154  mfidan@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. 
Rumeysa YILDIRIM
(0366) 280 2143  rumeysayildirim@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. 
Hasan USTA
(0366) 280 2120  husta@kastamonu.edu.tr
Adı Soyadı
Telefon Numarası
Mail Adresi
Prof. Dr. Serkan DİLEK 
(Bölüm Başkanı)
+90 (366) 280 2138
sdilek@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Murat FİDAN 
(Bölüm Başkan Yardımcısı) 

+90 (366) 280 2154  
mfidan@kastamonu.edu.tr
Burcu DÖNMEZ
(Bölüm Sekreteri)
+90 (366) 280 2131 
burcudonmez@kastamonu.edu.tr
Bölüm E-Posta Adresi
iktisatbolumu@kastamonu.edu.tr