Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

FİNANS VE BANKACILIK

Genel Bilgiler

13 Ocak 2011 tarihinde yasalaşan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK)'nun 01 Temmuz 2012 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş, 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile çeşitli değişikliklere uğramıştır. Geçen zaman içerisinde Muhasebe-Finans ve Bankacılık uygulamalarında Düzenleyici kuruluşlar olan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Denetleme ve Düzenle Kurulu (BDDK) tarafından ülkemizdeki uygulamaya yönelik uluslararası finansal yapıya uygunluk yönüyle birçok düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bu yıl öğrenci alacak olan İİBF Finans ve Bankacılık Bölümü müfredatı hem ulusal hem de uluslararası finansal uygulamaları gözeterek düzenleyici kuruluşların çalışmaları esas alınarak hazırlanmıştır.

Finans ve Bankacılık Bölümü, kamu sektörünün yanı sıra özel sektörün mali konularda bilgili ve uzman eleman gereksinmesini karşılamaya yönelik bir eğitim-öğretim etkinliği içinde olup Türkiye’nin koşulları yanında dış siyaset alanında dünyadaki gelişmelerin gereklerine de uyum sağlamaya çaba göstermekte kuramsal ve pratik bilgilerin bütünleştiği bir öğretim gerçekleşmesine çalışılmaktadır.

Bölüm mezunları oldukça geniş iş olanaklarına sahiptirler. Mezunlar için üç ayrı istihdam alanı vardır. Bunlardan ikisi kamu ve özel sektördür. Öğrenciler bu sektörlerde mali, idari ve denetim mekanizmalarında çeşitli görev ve sorumlulukları yerine getirecek düzeyde yetiştirilecektir. Finans ve Bankacılık bölümleri mezunlarının ana amaçlarından bir tanesinin de bankalara nitelikli eleman yetiştirmek olarak tanımlanırsa bu alanda çalışmak isteyen öğrencilere de gerekli destekte bulunulacaktır. Üçüncü iş alanı ise mezunlarımızın bu alanda olarak kendi iş olanaklarını yaratmalarıdır. Finans ve Bankacılık Bölümü mezunları ayrıca akademik kariyerlerini sürdürme olanağına da sahiptirler.

Finans ve Bankacılık mezunlarının çok geniş istihdam alanları bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı aşağıda belirtilmiştir.

 Bankacılık alanında

 • BDDK
 • Kamu ve Özel Bankalar
 • Maliye Bakanlığı
 • Devlet Planlama Teşkilatı
 • Yerel yönetimler
 • Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
 • Medya
 • Kamu ve özel kurumlarda yöneticilik
 • BİST ve Takasbank
 • Müfettişlik ve Müfettiş Yardımcılığı

 Muhasebe ve Denetim alanında

 • TÜRMOB
 • Kamu Gözetimi Kurumu
 • Mali Müşavirlik
 • Yeminli Mali Müşavirlik
 • Bağımsız Denetçilik

 Finans alanında

Bölümümüz hakkında program tanımı, program çıktıları ve programın öğretim planı gibi bilgilerin yer aldığı bologna bilgi paketleri sayfamıza ulaşmak için buraya tıklayınız!

Ders Programı

Öğrencilerin Dikkatine: Ders kaydı yaparken seçmeli derslerin çakışmamasına dikkat edilmesi önemle duyurulur.

Ders Programına Ulaşmak İçin Tıklayınız!!

Prof. Dr. Tolga ULUSOY
Prof. Dr. Tolga ULUSOYBölüm Başkanıtulusoy@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2128
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç. Dr. Asiye TÜTÜNCÜ
Doç. Dr. Asiye TÜTÜNCÜatutuncu@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2146
Akademik Veri Yönetim Sistemi
 Doç. Dr. Rabia EFEOĞLU
Doç. Dr. Rabia EFEOĞLUrefeoglu@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2167
Akademik Veri Yönetim Sistemi
 Arş. Gör. Abdurrahman KAYA
Arş. Gör. Abdurrahman KAYAabdurrahmankaya@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2161
Akademik Veri Yönetim Sistemi
 Dr. Öğr. Üyesi Şükran SIRKINTIOĞLU YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Şükran SIRKINTIOĞLU YILDIRIM ssirkintioglu@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2149
Akademik Veri Yönetim Sistemi
 Prof. Dr. Aybala AKSOY
Prof. Dr. Aybala AKSOYaaksoy@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2132
Akademik Veri Yönetim Sistemi
 Dr. Öğr. Üyesi Kezban ŞİMŞEK
Dr. Öğr. Üyesi Kezban ŞİMŞEKkdemir@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2164
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Öğrenci Kılavuzu

Aşağıda yer alan kılavuz, Kastamonu Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Öğrenciler, öğrenim süresince ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri bu kılavuz aracılığıyla elde edebilecektir.

NOT: Bu kılavuz resmi bir nitelik taşımamaktadır. Öğrencileri bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bir uyumsuzluk veya anlaşmazlık çıkması durumunda gerekli yasa, yönetmelik ve yönerge esas alınacaktır. Bunun yanı sıra, kılavuzda sunulan bilgiler dönem içinde değişikliğe uğrayabilir.

Kılavuzu indirmek için buraya tıklayınız!!!

Komisyon Adı
Komisyon Üyeleri
1
Burs Komisyonu
Prof. Dr. Aybala AKSOY 
Prof. Dr. Tolga ULUSOY 
Dr. Öğr. Üyesi Şükran SIRKINTIOĞLU YILDIRIM
2
Web Sayfası Koordinatörlüğü
Prof. Dr. Tolga ULUSOY 
Arş. Gör. Abdurrahman KAYA
3
Mezuniyet Komisyonu
Prof. Dr. Aybala AKSOY 
Prof. Dr. Tolga ULUSOY 
Dr. Öğr. Üyesi Şükran SIRKINTIOĞLU YILDIRIM
4
Erasmus İntibak Koordinatörlüğü
Prof. Dr. Tolga ULUSOY 
(+90 (366) 280 2128 / tulusoy@kastamonu.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi Şükran SIRKINTIOĞLU YILDIRIM
(+90 (366) 280 2149 /ssirkintioglu@kastamonu.edu.tr)
5
Farabi Koordinatörlüğü
Prof. Dr. Tolga ULUSOY 
(+90 (366) 280 2128 / tulusoy@kastamonu.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi Şükran SIRKINTIOĞLU YILDIRIM
(+90 (366) 280 2149 /ssirkintioglu@kastamonu.edu.tr)
6
Mevlana Koordinatörlüğü
Prof. Dr. Tolga ULUSOY 
(+90 (366) 280 2128 / tulusoy@kastamonu.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi Şükran SIRKINTIOĞLU YILDIRIM
(+90 (366) 280 2149 /ssirkintioglu@kastamonu.edu.tr)
7
Yatay- Dikey Geçiş ve Çap Komisyonu
Prof. Dr. Aybala AKSOY 
(+90 (366) 280 2132 / aaksoy@kastamonu.edu.tr)
Prof. Dr. Tolga ULUSOY 
(+90 (366) 280 2128 / tulusoy@kastamonu.edu.tr)
Arş. Gör. Abdurrahman KAYA 
(+90 (366) 280 2161 / abdurrahmankaya@kastamonu.edu.tr)
8
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yatay- Dikey Geçiş ve Çap Komisyonu
Prof. Dr. Aybala AKSOY 
Arş. Gör. Abdurrahman KAYA 
9
Sınav Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Şükran SIRKINTIOĞLU YILDIRIM 
Arş. Gör. Abdurrahman KAYA 
10
Ders Programı Danışmanlığı
Dr. Öğr. Üyesi Şükran SIRKINTIOĞLU YILDIRIM 
Arş. Gör. Abdurrahman KAYA 
11
Bölüm Mesleki Uygulama Komisyonu
Prof. Dr. Aybala AKSOY
Dr. Öğr. Üyesi Şükran SIRKINTIOĞLU YILDIRIM 

12
Bölüm Mesleki Uygulama Kurulu
Prof. Dr. Aybala AKSOY
Dr. Öğr. Üyesi Şükran SIRKINTIOĞLU YILDIRIM 

13
Bölüm Mesleki Uygulama Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Şükran SIRKINTIOĞLU YILDIRIM 

14
Bankacılık ve Finans Topluluğu Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Şükran SIRKINTIOĞLU YILDIRIM 

15
Bologna Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Asiye TÜTÜNCÜ
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
Dr. Öğr. Üyesi
Şükran SIRKINTIOĞLU YILDIRIM
(0366) 280 2149  ssirkintioglu@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör.
Abdurrahman KAYA
(0366) 280 2161 abdurrahmankaya@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi 
Kezban ŞİMŞEK
(0366) 280 2164 kdemir@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi 
Asiye TÜTÜNCÜ
(0366) 280 2146  atutuncu@kastamonu.edu.tr

Bölüm Etkinlikleri

Adı Soyadı
Telefon Numarası
Mail Adresi
Prof. Dr. Tolga ULUSOY 
(Bölüm Başkanı)
+90 (366) 280 2128
tulusoy@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Şükran Sırkıntıoğlu YILDIRIM
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
+90 (366) 280 2149
ssirkintioglu@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Asiye TÜTÜNCÜ
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
+90 (366) 280 2146
atutuncu@kastamonu.edu.tr
Bölüm E-Posta Adresi
finans@kastamonu.edu.tr