Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Yönetim

Fakülte Yönetimi
Unvan
Adı Soyadı
Dekan V.
Prof. Dr. Orhan KANDEMİR
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Omca ALTIN
Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Murat YILMAZ
Fakülte Sekreteri 
Emel TİFTİK