Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Genel Bilgiler

Fakültemiz, 2008 yılında Kastamonu Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi adıyla kurularak, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında İşletme Bölümü’ne 51 öğrenci alarak eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır.  İlk mezunlarını 2015-2016 eğitim-öğretim yılında veren fakültemizde mezun olan öğrencilerimiz İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Finans ve Bankacılık, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümleri mezunudur.

Ayrıca fakültemize bağlı işletme anabilim dalı altında bir doktora dört yüksek lisans ve bir uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, İktisat anabilim dalında bir doktora, iki yüksek lisans, siyaset bilimi ve kamu yönetimi anabilim dalında iki yüksek lisans ve finans ve bankacılık anabilim dalında bir tezli yüksek lisans, bir de uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları, uluslararası ilişkiler bölümünde de bir yüksek lisans ile aktif olarak eğitim verilmektedir.

Fakültemiz akademik kadrosunda; beş profesör doktor, onbeş doçent doktor, onsekiz doktor öğretim üyesi, onbir araştırma görevlisi ve bir öğretim görevlisi doktor yer almaktadır. İdari kadrosunda ise; bir fakülte sekreteri, bir personel işleri memuru, bir dekan sekreteri, iki bölüm sekreteri, bir malî işler memuru (mutemet) bir taşınır kayıt yetkilisi, bir öğrenci işleri memuru, bir baskı ve fotokopi işleri memuru ile üç hizmet elemanı, beş daimi işçi olmak üzere toplam onyedi idari personel görev yapmaktadır.

Fakültemiz, hem özel sektör hem de kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu ve duyabileceği nitelikli işgücü yetiştirmeyi ilke edinerek;

  • Öğrencilerine iş yaşamının zorlu koşullarında nasıl davranmaları ve karar vermeleri gerektiği konusunda yenilikçi bilgilerle donatılmış bir öğrenme ortamı oluşturmayı,
  • Öğrencilerin mezuniyet sonrası fırsat potansiyellerini en üst düzeye çıkararak, özgüvenli bireyler olarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlamayı,
  • Ekonomi-üniversite işbirliği çerçevesinde ortak etkinlik ve çalışmaları yürütmeyi,
  • Bu genel amaçlar doğrultusunda, bilgi teknolojilerinden uzak kalmayan kamu ve özel kuruluşların ihtiyacı olan bilgili, proaktif yenilikçi bireyleri ve toplumuna yeni ufuklar açacak nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi,
  • Mezun olduğu akademik ortamdan kopmayan nitelikli mezunlarıyla dayanışma içerisinde olarak bilgi ve deneyimlerin paydaşlar arasında aktarımını sürekli kılmayı

temel hedef olarak belirlemiştir.