Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Genel Bilgiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü multi disipliner bir programa sahip olması bakımından birçok amaca yönelik eğitim vermektedir. Bölümümüzün lisans eğitiminin amacı öncelikle entelektüel, birikimli ve sorgulayıcı bireyler yetiştirmektir. Bu temel anlayış üzerinde müfredatını şekillendiren programımız kamu ya da özel sektör kuruluşlarında yönetici, mülki idare amiri, idari hâkim, uzman ya da müfettiş olarak çalışmayı hedefleyen öğrencilerine sağlam bir siyasal, sosyal ve hukuki temel edindirmeyi amaçlamaktadır. Siyaset Bilimi açısından ise programımızın temel amacı öğrencilerimize, siyasal sistemler, kurumlar, süreçler ve uygulamalar gibi siyasetin çeşitli yönlerini anlayabilmeleri için gerekli olan kuramsal-kavramsal çerçeveyi ve analiz araçlarını öğretmektir. Esas konusu bireyler ve toplumlar arasındaki iktidar ilişkilerini incelemek olan siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, hukuk ve ekonomi gibi disiplinlerle ilişkilidir. Bu nedenle de siyaset bilimi eğitimi hızla değişen dünyada kendi toplumumuzu ve diğer toplumları anlamamıza katkıda bulunmaktadır.

EĞİTİM

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde kamu yönetimi ve siyaset bilimi sorunları çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Siyaset ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimleri, Hukuk Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Bilimleri olmak üzere dört anabilim dalında Hukuk, Çevre ve Yönetim, siyasal teoriler, ilk çağlardan günümüze siyasal düşünceler tarihi, siyasal sistemler, devlet ve toplum teorileri, anayasa, Türk anayasa düzeni, çağdaş devlet düzenleri, yönetim bilimleri, yönetim hukuku, idari yargı, Türk yönetim düzeni, çeşitli kamu hukuku ve özel hukuk konuları, kentleşme ve çevre sorunları, toplumbilim ve Türkiye'nin toplumsal yapısı, Türkiye'nin siyasal tarihi konularında lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Bu program, genel olarak Kamu Yönetimi Bölümü altında yürütülmekte iken, programın giderek disiplinler arası bir gelişme göstermesi nedeniyle ve uluslararası düzeyde öğrenci değişim ve lisansüstü eğitimde paralellik sağlanması amacıyla son yıllarda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi adı altında yapılandırmaktadır. 1999 yılından itibaren Kamuya personel alımında merkezi sınav sisteminin getirilmesine paralel olarak bölüm içeriğindeki müfredat programının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamına en fazla uyan konuları içermesi bölüme olan ilgiyi de arttırmaktadır.

İŞ İMKÂNLARI

Bölümümüz, ülkemizin ve dünyanın siyasal ve yönetsel sorunlarını iyi tanıyıp tahlil edebilen, onlara çözümler üretebilen siyasetçi ve yöneticilerini yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, yalnızca kamu sektörünün değil özel sektörün de yüksek verimli yönetici gereksinimine en iyi cevap verebilecek yöneticilerin yetiştirilmesi önde gelen amaçlarımız arasındadır. Bölümümüzü tercih eden öğrencilerin, sosyal bilimler sahasında; özellikle siyaset, tarih ve sosyoloji disiplinlerini sevmeleri, araştırmaya ve öğrenmeye istekli olmaları, onların fakültede daha başarılı olmalarını, dersleri daha iyi kavramalarını sağlamaktadır. Programımız kendine özgü derslerin yanında İşletme, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk ve Sosyoloji gibi bölümlerin ana dersleriyle de genişletilmiştir. Bölümümüz, bu zenginleştirilmiş müfredatıyla kamu sektörü, özel sektör ve uluslararası platformlarda, başta yöneticilik olmak üzere uzmanlık gerektiren değişik alanlarda istihdam edilebilecek nitelikte iyi seviyede yabancı dil bilen eleman yetiştiren ender bölümlerdendir.

Muhtemel Sektörler ve Olası İş Alanları

 

*  Devlet ve Özel Sektöre Ait Bankalar                            *  Özel Şirketler

*  Bakanlıklar                                                                   *  Uluslararası Piyasalar

*  Araştırma Kuruluşları                                                   *  Üniversiteler 

*  Yerli veya Uluslararası Şirketler                                   * Eğitim ve Sağlık Sektörleri

 

 Olası Şirketler ve Kurumlar

 

*  SGK                                             *  Dış İşleri Bakanlığı 

*  SPK                                             *  Dış Ticaret Müsteşarlığı

*  İMKB                                            *  Sayıştay

*  Merkez Bankası                           *  Sağlık Bakanlığı

*  Rekabet Kurumu                          *  Enerji Bakanlığı

*  BDDK                                           *  Sanayi Bakanlığı

*  DPT                                              *  Maliye Bakanlığı

*  Hazine Müsteşarlığı                     *  TÜİK

*  Başbakanlık Denetleme ve Düzenleme Kurumu

* Özel Sektör Kurumları (Muhasebe, Yöneticilik vb)    

* Tüm Özel ve Kamu Bankaları

Bölümümüz hakkında program tanımı, program çıktıları ve programın öğretim planı gibi bilgilerin yer aldığı bologna bilgi paketleri sayfamıza ulaşmak için buraya tıklayınız!

Ders Programı

Öğrencilerin Dikkatine: Ders kaydı yaparken seçmeli derslerin çakışmamasına dikkat edilmesi önemle duyurulur.

Ders Programına Ulaşmak İçin Tıklayınız!!

Doç. Dr. Deniz KUNDAKÇI
Doç. Dr. Deniz KUNDAKÇIBölüm Başkanıdkundakci@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2123  
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç. Dr. Serdar Kenan GÜL
Doç. Dr. Serdar Kenan GÜLskgul@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2151
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr. Öğr. Üyesi M. Nergis ATAÇAY
Dr. Öğr. Üyesi M. Nergis ATAÇAY nergisatacay@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2109
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr. Öğr. Üyesi Aydoğan KUTLU
Dr. Öğr. Üyesi Aydoğan KUTLUakutlu@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2114
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş. Gör. Dr. Özgür ÖZTÜRK
Arş. Gör. Dr. Özgür ÖZTÜRK ozgurozturk@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2118
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç. Dr. Yavuz GÜLOĞLU
Doç. Dr. Yavuz GÜLOĞLUyavuzguloglu@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2121
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç. Dr. Eray AKTEPE
Doç. Dr. Eray AKTEPEeaktepe@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2145
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr. Öğr. Üyesi Osman KARACAN
Dr. Öğr. Üyesi Osman KARACANBölüm Başkan Yardımcısıosmankaracan@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2125
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr. Öğr. Üyesi Alper Tunga ŞEN
Dr. Öğr. Üyesi Alper Tunga ŞENalpertungasen@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2116
Akademik Veri Yönetim Sistemi
	
Arş. Gör. Abdulgaffar ÇİFTÇİ
Arş. Gör. Abdulgaffar ÇİFTÇİaciftci@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2158
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Öğrenci Kılavuzu


Komisyon Adı
Komisyon Üyeleri
1
Burs Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Osman KARACAN 
Dr. Öğr. Üyesi Meryem Nergis ATAÇAY 
Doç. Dr.  Eray AKTEPE
2
Web Sayfası Koordinatörlüğü
Doç.Dr. Deniz KUNDAKÇI 
Doç. Dr. Eray AKTEPE 
Dr. Öğr. Üyesi Alper Tunga ŞEN
2
Mezuniyet Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Aydoğan KUTLU 
Dr. Öğr. Üyesi Alper Tunga ŞEN 
Arş. Gör. Abdulgaffar ÇİFTÇİ
4
Erasmus İntibak Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Meryem Nergis ATAÇAY 
(+90 (366) 280 2109 / nergisatacay@kastamonu.edu.tr)
Doç. Dr. Eray AKTEPE 
(+90 (366) 280 2145 / eaktepe@kastamonu.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi Osman KARACAN
(+90 (366) 280 2125 / osmankaracan@kastamonu.edu.tr)
5
Farabi Komisyonu
Doç. Dr. Yavuz GÜLOĞLU 
( +90 (366) 280 2121 / yavuzguloglu@kastamonu.edu.tr)
Doç. Dr. Eray AKTEPE 
(+90 (366) 280 2145 / eaktepe@kastamonu.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi Aydoğan KUTLU 
(+90 (366) 280 2114 / akutlu@kastamonu.edu.tr)
Arş. Gör. Özgür ÖZTÜRK
(+90 (366) 280 2118 / ozgurozturk@kastamonu.edu.tr)

6
Mevlana Komisyonu
Doç. Dr. Deniz KUNDAKÇI 
( +90 (366) 280 2123 / dkundakci@kastamonu.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi Aydoğan KUTLU 
(+90 (366) 280 2114 / akutlu@kastamonu.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi  Alper Tunga ŞEN 
(+90 (366) 280 2116 / alpertungasen@kastamonu.edu.tr)
Arş. Gör. Özgür ÖZTÜRK
(+90 (366) 280 2118 / ozgurozturk@kastamonu.edu.tr)
7
Yatay- Dikey Geçiş ve Çap Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi  Alper Tunga ŞEN 
(+90 (366) 280 2116 / alpertungasen@kastamonu.edu.tr)
Arş. Gör. Abdulgaffar ÇİFTÇİ 
(+90 (366) 280 2158 / aciftci@kastamonu.edu.tr)
Arş. Gör. Özgür ÖZTÜRK
(+90 (366) 280 2118 / ozgurozturk@kastamonu.edu.tr)
8
Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yatay- Dikey Geçiş ve Çap Komisyonu
Doç.Dr. Deniz KUNDAKÇI 
Dr. Öğr. Üyesi Meryem Nergis ATAÇAY 
Dr. Öğr. Üyesi Osman KARACAN
9
Staj Komisyonu
Doç. Dr. Deniz KUNDAKÇI 
Dr. Öğr. Üyesi Meryem Nergis ATAÇAY 
Dr. Öğr. Üyesi Osman KARACAN
10
Sınav Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Deniz KUNDAKÇI
11
Akademik Teşvik Komisyonu
Doç. Dr. Deniz KUNDAKÇI 
Doç. Dr Yavuz GÜLOĞLU 
Dr. Öğr. Üyesi Meryem Nergis ATAÇAY
12
Ders Programı Danışmanlığı
Doç. Dr. Deniz KUNDAKÇI
13
Bologna Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Osman KARACAN
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
Dr. Öğr. Üyesi Alper Tunga ŞEN
(0366) 280 2116
Dr. Öğr.. Üyesi Osman KARACAN 
(0366) 280 21 25 osmankaracan@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi
Aydoğan KUTLU
(0366) 280 2114  
akutlu@kastamonu.edu.tr

Arş. Gör. Abdulgaffar Çiftçi 
(0366) 280 21 58
 aciftci@kastamonu.edu.tr
(I. Öğretim)
Arş. Gör.
Özgür ÖZTÜRK (0366) 280 21 18 ozgurozturk@kastamonu.edu.tr
(II. Öğretim)

Bölüm Etkinlikleri


Adı Soyadı
Telefon Numarası
Mail Adresi
Doç. Dr. Deniz KUNDAKÇI (Bölüm Başkanı)
+90 (366) 280 2123  
dkundakci@kastamonu.edu.tr
Burcu DÖNMEZ
(Bölüm Sekreteri)
+90 (366) 280 2131
burcudonmez@kastamonu.edu.tr
Bölüm E-Posta Adresi
sbkyonetimi@kastamonu.edu.tr