Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Genel Bilgiler

Kastamonu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2017 yılından bu yana akademik faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüz, uluslararası gelişmeleri siyasi, ekonomik, hukuki ve toplumsal boyutlarıyla yorumlayabilecek altyapıya sahip, yabancı dili aktif bir biçimde kullanabilen, analitik ve eleştirel düşünme yeteneğini geliştirmiş, yeniliklere açık ve girişimci öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrencilerimiz, bölümümüzdeki eğitim hayatları süresince, yalnızca uluslararası ilişkiler disiplininde yetkinlik kazanmalarını sağlayacak temel dersleri almamakta; üzerinde uzmanlaşmayı arzuladıkları alanlarla ilgili dersleri de seçme imkânı bulabilmektedir. Programımızda, öğrencilerimizin dış dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilmelerine katkı sunacak İngilizce ve Almanca derslerine de yer verilmektedir.

Öğrencilerimiz ayrıca, Erasmus Programı kapsamında ikili anlaşmalarımızın bulunduğu Avrupa’daki üniversitelerde bir veya iki dönemliğine öğrenim görebilmektedir.

Bölümümüzün çatısı altında dört anabilim dalı bulunmaktadır:

  • Siyasi Tarih Anabilim Dalı
  • Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı
  • Devletler Hukuku Anabilim Dalı
  • Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı

Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde de faaliyet gösteren bölümümüz, Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programını yürütmektedir.  

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz; Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kalkınma Ajansları, diğer kamu kurumları ve bakanlıklar, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ve AGİT gibi uluslararası örgütler, araştırma ve düşünce kuruluşları ve özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin dış ilişkiler bölümlerinde iş imkânı bulabilmektedir.

Bölüm Başkanı:

Doç. Dr. Evren KÜÇÜK

Bölüm Başkan Yardımcısı:

Dr. Öğr. Üyesi Murat YILMAZ

Bölüm Sekreteri:

Burcu DÖNMEZ

Tel: 0366 280 2131 

E-posta: burcudonmez@kastamonu.edu.tr

Yazışma Adresi:

Kuzeykent Mahallesi, Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi

Kastamonu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

37100 Kuzeykent/KASTAMONU

Bölümümüz hakkında program tanımı, program çıktıları ve programın öğretim planı gibi bilgilerin yer aldığı bologna bilgi paketleri sayfamıza ulaşmak için buraya tıklayınız!

Ders Programı

Öğrencilerin Dikkatine: Ders kaydı yaparken seçmeli derslerin çakışmamasına dikkat edilmesi önemle duyurulur.

Ders Programına Ulaşmak İçin Tıklayınız!!

Doç. Dr. Evren KÜÇÜK
Doç. Dr. Evren KÜÇÜKBölüm Başkanı ekucuk@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2152  
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç. Dr. Omca ALTIN
Doç. Dr. Omca ALTIN oaltin@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2162
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr. Öğr. Üyesi Hamza YAVUZ
Dr. Öğr. Üyesi Hamza YAVUZ hamzayavuz@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2129
Akademik Veri Yönetim Sistemi
	
Dr. Öğr. Üyesi Murat YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Murat YILMAZBölüm Başkan Yardımcısımurat.yilmaz@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2156  
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Öğr. Gör. Dr. Murat YILMAZ
Öğr. Gör. Dr. Murat YILMAZ yilmazmurat@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2117
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş. Gör. Ömer YILMAZ
Arş. Gör. Ömer YILMAZ omeryilmaz@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2107
Akademik Veri Yönetim Sistemi
	
Dr. Öğr. Üyesi Şenel SARSIKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Şenel SARSIKOĞLUsenels@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2106
Akademik Veri Yönetim Sistemi
	
Dr. Öğr. Üyesi Elşan İZZETGİL
Dr. Öğr. Üyesi Elşan İZZETGİLeizzetgil@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2155
Akademik Veri Yönetim Sistemi
	Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Wara ABUBAKAR
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Wara ABUBAKAR ywabubakar@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280   
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş. Gör. Harun KOÇAK
Arş. Gör. Harun KOÇAKhkocak@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280 2134
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş. Gör. Mustafa DENİZLİOĞLU
Arş. Gör. Mustafa DENİZLİOĞLUmdenizlioglu@kastamonu.edu.tr
Telefon: +90 (366) 280
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Öğrenci Kılavuzu

Aşağıda yer alan kılavuz, Kastamonu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Öğrenciler, öğrenim süresince ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri bu kılavuz aracılığıyla elde edebilecektir.

NOT: Bu kılavuz resmi bir nitelik taşımamaktadır. Öğrencileri bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bir uyumsuzluk veya anlaşmazlık çıkması durumunda gerekli yasa, yönetmelik ve yönerge esas alınacaktır. Bunun yanı sıra, kılavuzda sunulan bilgiler dönem içinde değişikliğe uğrayabilir.

Kılavuzu indirmek için buraya tıklayınız!!!1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
Dr. Öğr. Üyesi Hamza YAVUZ
(0366) 280 2129 
hamzayavuz@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Elşan İZZETGİL/ Arş. Gör. Harun KOÇAK
(0366 280 2155/2134) 
eiizetgil@kastamonu.edu.tr
hkocak@kastamonu.edu.tr
Öğr. Gör. Üyesi 
Murat YILMAZ
(0366) 280 2117 murat.ilmaz@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Şenel SARSIKOĞLU/Arş. Gör. Ömer YILMAZ
(0366) 280 2106/2107 
senels@kastamonu.edu.tr
omeryilmaz@kastamonu.edu.tr
Adı Soyadı
Telefon Numarası
Mail Adresi
Doç. Dr. Evren KÜÇÜK 
(Bölüm Başkanı)
+90 (366) 280 2152 
ekucuk@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Murat YILMAZ 
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
+90 (366) 280 2156  
murat.yilmaz@kastamonu.edu.tr
Burcu DÖNMEZ
(Bölüm Sekreteri)
+90 (366) 280 2131
burcudonmez@kastamonu.edu.tr
Bölüm E-Posta Adresi
uiliskiler@kastamonu.edu.tr
Bölüm E-Posta Adresi
uiliskiler@kastamonu.edu.tr