Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerine Lisans ve Yüksek Lisans dereceleri veren programlar düzenlemekte olup, bu eğitimlerin ardından dış politika ve uluslararası ilişkiler alanında kariyerlerine devam edebilecek donanımda öğrenciler yetiştirmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerimize, uluslararası ilişkiler disiplinine yönelik akademik bir kariyerin yanı sıra başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, ülkemizin dış politika ve kamu diplomasisi alanında öne çıkan kamu kurumlarında profesyonel kariyerlerini kurgulamalarını teşvik etmektedir. Bu amaçla, öğrencilerimize dış politika alanında meydana gelen güncel gelişmeleri, özellikle Türkiye’nin küresel sistemdeki yerini ve Türk Dış Politikasına ilişkin güncel gelişmeleri, tarihsel arka plan ve uluslararası hukuka ilişkin alt yapı bağlamında öğretmek ve günümüz uluslararası sitemini yorumlamalarını sağlayacak bilgilerle donatmak en önemli amacımızdır. Bu amaca ulaşmak için, Uluslararası İlişkiler Bölümünde verilen derslerin yanı sıra, ilgili kurum ve kuruluşları ziyaret edilerek çalışmaları hakkında bilgi alınmakta, uluslararası ilişkiler alanındaki panel, konferans, sempozyum, kongre, vb. etkinliklere aktif katılım sağlanmakta, alanında uzman akademisyen, diplomat ve bürokratlarla tanışmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenmektedir.

Misyonumuz, uluslararası ilişkiler disiplinine akademik olarak ve Türk Dış Politikasını diplomatik olarak katkı sağlayacak, gerekli teorik alt yapıya ve pratik motivasyona sahip bir bölüm olmaktır.

Vizyonumuz, uluslararası ilişkiler disiplinine ilişkin güncel gelişme ve tartışmaları takip etmek ve buna ek olarak bu gelişme tartışmalara ürettiği bilimsel bilgi ve akademik yayınlarla katkı sağlayan öncü ve saygın bir bölüm olmaktır.

Öğrencilerimizin, bölümümüzden mezun olabilmek için toplam 173 kredi alması gerekmektedir. Bunun içerisinde zorunlu kredi 142, seçmeli kredi toplamı 31 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarındaki başarılarını artırabilmek amacıyla, 2. Sınıftan itibaren 6 dönem boyunca haftada 3 saatlik “Mesleki İngilizce” dersleri bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin yabancı dil yeteneklerini geliştirmek için, ikinci bir yabancı dil eğitimi de teşvik edilmektedir. Bu kapsamda 3. sınıftan itibaren “Mesleki Yabancı Dil” adı altında Rusça, Arapça, İspanyolca vb. diller öğrencilerimizin tercihlerine sunulmaktadır.

Uluslararası İlişkiler Mezunlarımızın İş Alanları

Devlet Kurumları

Dışişleri Bakanlığı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)

Bölgesel Örgütler

Türk Keneşi

İİT

TÜRKSOY

KEİ

Uluslararası Örgütler

BM

NATO

AGİT

Özel Şirketler

Düşünce Kuruluşları