Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü multi disipliner bir programa sahip olması bakımından birçok amaca yönelik eğitim vermektedir. Bölümümüzün lisans eğitiminin amacı öncelikle entelektüel, birikimli ve sorgulayıcı bireyler yetiştirmektir. Bu temel anlayış üzerinde müfredatını şekillendiren programımız kamu ya da özel sektör kuruluşlarında yönetici, mülki idare amiri, idari hâkim, uzman ya da müfettiş olarak çalışmayı hedefleyen öğrencilerine sağlam bir siyasal, sosyal ve hukuki temel edindirmeyi amaçlamaktadır. Siyaset Bilimi açısından ise programımızın temel amacı öğrencilerimize, siyasal sistemler, kurumlar, süreçler ve uygulamalar gibi siyasetin çeşitli yönlerini anlayabilmeleri için gerekli olan kuramsal-kavramsal çerçeveyi ve analiz araçlarını öğretmektir. Esas konusu bireyler ve toplumlar arasındaki iktidar ilişkilerini incelemek olan siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, hukuk ve ekonomi gibi disiplinlerle ilişkilidir. Bu nedenle de siyaset bilimi eğitimi hızla değişen dünyada kendi toplumumuzu ve diğer toplumları anlamamıza katkıda bulunmaktadır.

EĞİTİM

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde kamu yönetimi ve siyaset bilimi sorunları çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Siyaset ve Sosyal Bilimler, Siyaset Bilimi, Hukuk Bilimleri Kentleşme ve Yönetim Bilimleri olmak üzere dört anabilim dalında Hukuk, Çevre ve Yönetim, siyasal teoriler, ilk çağlardan günümüze siyasal düşünceler tarihi, siyasal sistemler, devlet ve toplum teorileri, anayasa, Türk anayasa düzeni, çağdaş devlet düzenleri, yönetim bilimleri, yönetim hukuku, idari yargı, Türk yönetim düzeni, çeşitli kamu hukuku ve özel hukuk konuları, kentleşme ve çevre sorunları, toplumbilim ve Türkiye'nin toplumsal yapısı, Türkiye'nin siyasal tarihi konularında lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Bu program, genel olarak Kamu Yönetimi Bölümü altında yürütülmekte iken, programın giderek disiplinler arası bir gelişme göstermesi nedeniyle ve uluslararası düzeyde öğrenci değişim ve lisansüstü eğitimde paralellik sağlanması amacıyla son yıllarda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi adı altında yapılandırmaktadır. 1999 yılından itibaren Kamuya personel alımında merkezi sınav sisteminin getirilmesine paralel olarak bölüm içeriğindeki müfredat programının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamına en fazla uyan konuları içermesi bölüme olan ilgiyi de arttırmaktadır.

İŞ İMKÂNLARI

Bölümümüz, ülkemizin ve dünyanın siyasal ve yönetsel sorunlarını iyi tanıyıp tahlil edebilen, onlara çözümler üretebilen siyasetçi ve yöneticilerini yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, yalnızca kamu sektörünün değil özel sektörün de yüksek verimli yönetici gereksinimine en iyi cevap verebilecek yöneticilerin yetiştirilmesi önde gelen amaçlarımız arasındadır. Bölümümüzü tercih eden öğrencilerin, sosyal bilimler sahasında; özellikle siyaset, tarih ve sosyoloji disiplinlerini sevmeleri, araştırmaya ve öğrenmeye istekli olmaları, onların fakültede daha başarılı olmalarını, dersleri daha iyi kavramalarını sağlamaktadır. Programımız kendine özgü derslerin yanında İşletme, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk ve Sosyoloji gibi bölümlerin ana dersleriyle de genişletilmiştir. Bölümümüz, bu zenginleştirilmiş müfredatıyla kamu sektörü, özel sektör ve uluslararası platformlarda, başta yöneticilik olmak üzere uzmanlık gerektiren değişik alanlarda istihdam edilebilecek nitelikte iyi seviyede yabancı dil bilen eleman yetiştiren ender bölümlerdendir.

Muhtemel Sektörler ve Olası İş Alanları

 

*  Devlet ve Özel Sektöre Ait Bankalar                            *  Özel Şirketler

*  Bakanlıklar                                                                   *  Uluslararası Piyasalar

*  Araştırma Kuruluşları                                                   *  Üniversiteler 

*  Yerli veya Uluslararası Şirketler                                   * Eğitim ve Sağlık Sektörleri

 

 Olası Şirketler ve Kurumlar

 

*  SGK                                             *  Dış İşleri Bakanlığı 

*  SPK                                             *  Dış Ticaret Müsteşarlığı

*  İMKB                                            *  Sayıştay

*  Merkez Bankası                           *  Sağlık Bakanlığı

*  Rekabet Kurumu                          *  Enerji Bakanlığı

*  BDDK                                           *  Sanayi Bakanlığı

*  DPT                                              *  Maliye Bakanlığı

*  Hazine Müsteşarlığı                     *  TÜİK

*  Başbakanlık Denetleme ve Düzenleme Kurumu

* Özel Sektör Kurumları (Muhasebe, Yöneticilik vb)    

* Tüm Özel ve Kamu Bankaları

Bölümümüz hakkında program tanımı, program çıktıları ve programın öğretim planı gibi bilgilerin yer aldığı bologna bilgi paketleri sayfamıza ulaşmak için buraya tıklayınız!

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.