Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde öğrencilerin iktisat bilim dalına ait donanımlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerin Türkiye ve Dünya ekonomisinde ortaya çıkan gelişmeleri analiz edebilecek, 2053 hedeflerine ulaşmayı amaçlayan Türkiye’nin iktisadi sorunlarına çözümler önerebilecek formasyona sahip olması amaçlanmaktadır.

Vizyonumuz: 2023 ve 2053 yılı hedeflerine emin adımlarla koşan Türkiye’nin; Orta ve Batı Karadeniz bölgesinin iktisadi sorunlarına çözüm önerileri sunmada, kalifiye eleman ihtiyacını karşılamada öncelikle Karadeniz Üniversiteleri iktisat bölümleri sonra da Türkiye İktisat bölümleri içinde lider rolü üstlenmek.

Misyonumuz: Türkiye ve Karadeniz bölgesinin kalkınmasına, ekonomik büyümesine katkı sunmak; İktisadi sorunlara çözüm önerileri sunmak; iş dünyasının ihtiyacı bulunan kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak; sosyal ve matematiksel yönleri güçlü olan neden sonuç ilişkisini kurabilen öğrenciler yetiştirmek, evrensel değerler çerçevesinde iktisat bilimine katkıda bulunmak

Mezuniyet koşulları ve seçmeli dersler: Sizlerin öğrenci olarak almanız gereken toplam kredi 158’dır. Bunun içerisinde zorunlu kredi 110, seçmeli kredi toplamı 48 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin İngilizceyi hakim olmaları ve literatürü takip edebilmeleri amacıyla Yabancı Dil 1, Yabancı Dil 2 ve Mesleki İngilizce dersleri okutulmaktadır. Öğrencilerimiz ikinci sınıftan itibaren seçmeli dersler almaya başlayacaktır. Öğrenci seçmeli ders olarak İktisat derslerinin yanı sıra Hukuk, İşletme, Muhasebe ve Kamu yönetimi disiplinlerinden de ders alabilecektir. Böylece İktisat alanı dışındaki bilimlerde de bilgi birikimi elde edilebilecektir.

Danışmanlık: Öğrencilerimiz danışman hocaları aracılığıyla dersler ve kariyerleri hakkında bilgilendirilmekte; KPSS, ALES ve kamu kurumları sınavlarına hazırlık yapmalarına yardım edilmektedir. Danışman hocalar, öğrencileri kariyerlerine uygun seçmeli derslere yönelmeleri konusunda yönlendirmektedir.

Kariyer: Günümüzde ülkelerin ekonomik hedeflerine ulaşabilmeleri için beşeri sermaye ve kalifiye elemanlar kritik öneme haizdir. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü donanımlı bir şekilde iş yaşamına geçebilecek elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. İktisat bölümünü bitiren öğrencilerin iş imkanları; çeşitli kamu kurumlarının idari bölümlerinde, konvansiyonel ve katılım bankalarının genel müdürlükleri ve şubelerinde, çeşitli finans kurumlarında (leasing, factoring vb), danışmanlık firmalarında, insan kaynakları, satış ve pazarlama, dış ticaret firmalarında iş imkanları bulmaktadır. Ayrıca iktisat bölümümüzün tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile öğrencilerimize akademik ilerleme imkanı sunulmaktadır.

Bölümümüz hakkında program tanımı, program çıktıları ve programın öğretim planı gibi bilgilerin yer aldığı bologna sayfamıza ulaşmak için buraya tıklayınız!

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.