13 Ocak 2011 tarihinde yasalaşan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK)'nun 01 Temmuz 2012 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş, 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile çeşitli değişikliklere uğramıştır. Geçen zaman içerisinde Muhasebe-Finans ve Bankacılık uygulamalarında Düzenleyici kuruluşlar olan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Denetleme ve Düzenle Kurulu (BDDK) tarafından ülkemizdeki uygulamaya yönelik uluslararası finansal yapıya uygunluk yönüyle birçok düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bu yıl öğrenci alacak olan İİBF Finans ve Bankacılık Bölümü müfredatı hem ulusal hem de uluslararası finansal uygulamaları gözeterek düzenleyici kuruluşların çalışmaları esas alınarak hazırlanmıştır.

Finans ve Bankacılık Bölümü, kamu sektörünün yanı sıra özel sektörün mali konularda bilgili ve uzman eleman gereksinmesini karşılamaya yönelik bir eğitim-öğretim etkinliği içinde olup Türkiye’nin koşulları yanında dış siyaset alanında dünyadaki gelişmelerin gereklerine de uyum sağlamaya çaba göstermekte kuramsal ve pratik bilgilerin bütünleştiği bir öğretim gerçekleşmesine çalışılmaktadır.

Bölüm mezunları oldukça geniş iş olanaklarına sahiptirler. Mezunlar için üç ayrı istihdam alanı vardır. Bunlardan ikisi kamu ve özel sektördür. Öğrenciler bu sektörlerde mali, idari ve denetim mekanizmalarında çeşitli görev ve sorumlulukları yerine getirecek düzeyde yetiştirilecektir. Finans ve Bankacılık bölümleri mezunlarının ana amaçlarından bir tanesinin de bankalara nitelikli eleman yetiştirmek olarak tanımlanırsa bu alanda çalışmak isteyen öğrencilere de gerekli destekte bulunulacaktır. Üçüncü iş alanı ise mezunlarımızın bu alanda olarak kendi iş olanaklarını yaratmalarıdır. Finans ve Bankacılık Bölümü mezunları ayrıca akademik kariyerlerini sürdürme olanağına da sahiptirler.

Finans ve Bankacılık mezunlarının çok geniş istihdam alanları bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı aşağıda belirtilmiştir.

 Bankacılık alanında

 • BDDK
 • Kamu ve Özel Bankalar
 • Maliye Bakanlığı
 • Devlet Planlama Teşkilatı
 • Yerel yönetimler
 • Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
 • Medya
 • Kamu ve özel kurumlarda yöneticilik
 • BİST ve Takasbank
 • Müfettişlik ve Müfettiş Yardımcılığı

 Muhasebe ve Denetim alanında

 • TÜRMOB
 • Kamu Gözetimi Kurumu
 • Mali Müşavirlik
 • Yeminli Mali Müşavirlik
 • Bağımsız Denetçilik

 Finans alanında

Bölümümüz hakkında program tanımı, program çıktıları ve programın öğretim planı gibi bilgilerin yer aldığı bologna bilgi paketleri sayfamıza ulaşmak için buraya tıklayınız!

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.