MİSYON

Yenilikçi ve girişimci niteliklere sahip, donanımlı, değişime ve bilgiye açık öğrencileri; özel, kamu ve üçüncü sektörde istihdam edilmek üzere hazır hale getirmektir.

VİZYON

Ulusal ve uluslararası alanda bilim, eğitim, istihdam alnında kabul gören, tüm insanlığın yararına çıktılar sunan, etik ve ahlaki değerlere bağlı alanında öncü bir fakülte olmaktır.