Fakültemiz, 2008 yılında Kastamonu Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi adıyla kurularak, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında İşletme Bölümü’ne 51 öğrenci alarak eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır.  İlk mezunlarını 2015-2016 eğitim-öğretim yılında veren fakültemizde mezun olan öğrencilerimiz İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Finans ve Bankacılık, Uluslararası İlişkiler Bölümleri mezunudur.

Ayrıca fakültemize bağlı işletme anabilim dalı altında bir doktora dört yüksek lisans ve bir uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, İktisat anabilim dalında bir doktora, iki yüksek lisans, siyaset bilimi ve kamu yönetimi anabilim dalında iki yüksek lisans ve finans ve bankacılık anabilim dalında bir tezli yüksek lisans, bir de uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları, uluslararası ilişkiler bölümünde de bir yüksek lisans ile aktif olarak eğitim verilmektedir.

Fakültemiz akademik kadrosunda; beş profesör, onüç doçent, ondört doktor öğretim üyesi, dört araştırma görevlisi doktor, sekiz araştırma görevlisi ve bir öğretim görevlisi doktor yer almaktadır. idari kadrosunda ise; bir fakülte sekreteri, bir şef, bir dekan sekreteri, iki bölümler sekreteri, bir mali İşler memuru (mutemet) bir taşınır kayıt yetkilisi, iki öğrenci işleri memuru bir tekniker, bir baskı ve fotokopi işleri memuru ile dört hizmet elemanı olmak üzere toplam onbeş idari personel görev yapmaktadır.

Fakültemiz, hem özel sektör hem de kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu ve duyabileceği nitelikli işgücü yetiştirmeyi ilke edinerek;

Öğrencilerine iş yaşamının zorlu koşullarında nasıl davranmaları ve karar vermeleri gerektiği konusunda yenilikçi bilgilerle donatılmış bir öğrenme ortamı oluşturmayı,

Öğrencilerin mezuniyet sonrası fırsat potansiyellerini en üst düzeye çıkararak, özgüvenli bireyler olarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlamayı,
Ekonomi-üniversite işbirliği çerçevesinde ortak etkinlik ve çalışmaları yürütmeyi,

Bu genel amaçlar doğrultusunda, bilgi teknolojilerinden uzak kalmayan kamu ve özel kuruluşların ihtiyacı olan bilgili, proaktif yenilikçi bireyleri ve toplumuna yeni ufuklar açacak nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi,

Mezun olduğu akademik ortamdan kopmayan nitelikli mezunlarıyla dayanışma içerisinde olarak bilgi ve deneyimlerin paydaşlar arasında aktarımını sürekli kılmayı temel hedef olarak belirlemiştir.

MİSYON

Yenilikçi ve girişimci niteliklere sahip, donanımlı, değişime ve bilgiye açık öğrencileri; özel, kamu ve üçüncü sektörde istihdam edilmek üzere hazır hale getirmektir.

VİZYON

Ulusal ve uluslararası alanda bilim, eğitim, istihdam alnında kabul gören, tüm insanlığın yararına çıktılar sunan, etik ve ahlaki değerlere bağlı alanında öncü bir fakülte olmaktır.

Fakültemiz hakkında öğrenci istatistikleri başta olmak üzere çeşitli istatistiklerin yer aldığı sayfaya ulaşmak için buraya tıklayınız!