İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü'nde 6. yarıyılda seçmeli olarak Yaz Stajı ve 8. yarıyılda zorunlu olarak Staj bulunmaktadır. İşletme Bölümü'nde ise 2020-2021 Güz Dönemi'nde kayıt olan öğrencilerden başlamak üzere 6. yarıyılda zorunlu Yaz Stajı uygulamasına geçilmiştir.