Kent ve Çevre Topluluğunun  düzenlemiş olduğu SBKY ders müfredatında da bulunan Kentleşme ve Konut Politikası, Uygarlık Tarihi ve Kent Sosyolojisi ders içerikleri ile bütünlük sağlayacak olan Göbeklitepe gezisine Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan bir grup öğrenci katılım sağlamıştır. “Bereketli Hilal” olarak bilinen coğrafyada, Fırat ve Dicle nehirleri arasında Mezopotamya’nın bir parçası olan, İngiltere’de bulunan “Stonehenge’den yaklaşık 7.000, Mısır Piramitlerinden ise yaklaşık 7.500 yıl eski olan Göbeklitepe Anadolu’nun uygarlık tarihinde büyük bir öneme sahiptir. Tarihi günümüzden yaklaşık on iki bin yıl öncesine uzanan Göbeklitepe’de bulunan tapınma amaçlı törensel alanlar ve bu alanlardaki eserlerin büyük boyutluluk, anıtsallık ve sayısal yoğunlukları nedeniyle avcı-toplayıcılıktan tarımcı yaşam biçimine geçilirken yaşamış insanların sosyal düzeni, organizasyon ve koordinasyon kabiliyeti, sosyal hiyerarşik yapıları ile iş bölümü, zanaat uzmanlığı ve cinsiyet rolleri hakkında bilgi vermektedir.