Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Eğitim Turizmi Anketi Hakkında

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısındaki değişimleri tespit etmek amacıyla belirli sürelerle çeşitli konularda araştırmalar düzenlemekte ve sonuçlarını kamuoyuna duyurmaktadır.

TÜİK ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliğiyle Türkiye’de eğitim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerin profil (yaş, cinsiyet, öğrenim durumu) ile Türkiye’de yapmış oldukları harcamaları derlemek amacıyla “Eğitim Turizmi Anketi”  uygulanmaktadır. Bu çalışma ile ülke ekonomimizde önemli bir yer tutan uluslararası eğitim hizmetlerinin tam olarak ölçülmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim Turizmi Anketi ile “Ocak, Şubat ve Mart 2022” ayları itibariyle Türkiye’de yapmış olduğunuz harcamalar alt başlıklar halinde derlenecektir.

Söz konusu anket ile derlenen bilgiler sadece istatistik amaçlı olup bilgilerin gizliliği 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile teminat altına alınmıştır. Bu bilgiler idari, adli ve askeri hiçbir organ makam merci veya kişi ile paylaşılamaz, istatistik amacı dışında kullanılamaz.

Eğitim Turizmi Araştırmasına 06 Temmuz 2022 tarihinde başlanacaktır. Yükseköğretim Kurulu veya eğitiminize devam etmekte olduğunuz kurum tarafından size gönderilen linkten mobil anket uygulamasını indirerek ilgili soru formunu doldurmanız gerekmektedir. Anketin doldurulma süresi 15 gündür.

Soru formunu doldurmanız için mail adresinize hatırlatma maili iletilecektir. Formu doldurduysanız hatırlatma mailini lütfen dikkate almayınız. Formu doldurarak göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.

Uygulamaya erişim linki: 

https://anket.tuik.gov.tr/tr/kayit/egitim-turizmi-anketi/

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TR Dizin'de Taranmaya Hak Kazandı

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademik yayın organı olan “Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KÜİİBFD)” TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin’de taranmaya başlayan dergiler arasında yer aldı.

2013 yılında, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yayın hayatına başlayan; iktisadi ve idari bilimlerin alt alanları olan ekonomi, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, finans ile ilgili tüm alanlarda kuramsal ya da uygulamaya dönük çalışmaların yer aldığı ulusal hakemli elektronik dergi KÜİİBFD, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) TR Dizin’de taranmaya başladı.

Türkiye’nin sosyo-ekonomik alandaki bilgi birikimine katkı sağlamayı hedefleyen, akademisyenlere, araştırmacılara ve bilimsel çevreye elektronik ortamda erişim imkânı sağlayan ULAKBİM TR Dizin’e giren KÜİİBFD, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez iktisadi ve idari bilimler alanındaki akademisyenler başta olmak üzere, sosyal bilimler alanındaki ilgili araştırmacıların çalışmalarını yayınlamaktadır.