Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TR Dizin'de Taranmaya Hak Kazandı

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademik yayın organı olan “Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KÜİİBFD)” TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin’de taranmaya başlayan dergiler arasında yer aldı.

2013 yılında, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yayın hayatına başlayan; iktisadi ve idari bilimlerin alt alanları olan ekonomi, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, finans ile ilgili tüm alanlarda kuramsal ya da uygulamaya dönük çalışmaların yer aldığı ulusal hakemli elektronik dergi KÜİİBFD, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) TR Dizin’de taranmaya başladı.

Türkiye’nin sosyo-ekonomik alandaki bilgi birikimine katkı sağlamayı hedefleyen, akademisyenlere, araştırmacılara ve bilimsel çevreye elektronik ortamda erişim imkânı sağlayan ULAKBİM TR Dizin’e giren KÜİİBFD, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez iktisadi ve idari bilimler alanındaki akademisyenler başta olmak üzere, sosyal bilimler alanındaki ilgili araştırmacıların çalışmalarını yayınlamaktadır.