Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İşletme Bölümü "Zorunlu Yaz Stajı" Hakkında Önemli Duyuru

 

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanlığı Staj Uygulaması Kılavuzu

Staj Uygulaması İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 1. Staj, yaz aylarında yapılmalıdır (yaz ayları, bahar yarıyılı dönem sonu ve/veya bütünleme sınavlarının bitimi ile güz yarıyılı başlangıcı arasındaki dönemi kapsar).
 2. Öğrencilerin staj yapabilmeleri için genel not ortalamalarının en az 2.00 olması gerekmektedir.
 3. Öğrencilerin staj yapabilmesi için İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersini almış olmaları gerekmektedir.
 4. Öğrenciler 6. yarıyılın bitimindeki yaz döneminden itibaren stajlarını yapabilirler.
 5. Lisans eğitimi boyunca öğrenciler bir defada 30 (otuz) iş günü staj yapmalıdır.
 6. Staj süresince devamsızlık yapan öğrencinin devamsızlık sebebini öğrenci işlerine bildirmesi gerekmektedir
 7. Staja %90 oranında devam zorunludur.
 8. Mazeretsiz olarak staja devam etmeyen öğrenciler stajdan başarısız sayılacaktır.
 9. 2022-2023 yaz dönemi stajı için başvuruların son tarihleri ve staja başlama tarihleri:

Son Başvuru Tarihi

Staja Başlama Tarihi

7 Temmuz 2023

17 Temmuz 2023

21 Temmuz 2023

31 Temmuz 2023

 NOT: Staja başlamak için iki farklı tarih seçeneği bulunmaktadır. Bu tarihler dışında staj başlatılmamalıdır.

İş yeri Cumartesi günleri çalışıyorsa:

İlk seçenek; 17 Temmuz-19 Ağustos 2023 tarihleri arasında (30 İş günü)

Diğer seçenek; 31 Temmuz-02 Eylül 2023 tarihleri arasında (30 İş günü)

İş yeri Cumartesi günleri çalışmıyorsa:

İlk seçenek; 17 Temmuz-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında (30 İş günü)

Diğer seçenek; 31 Temmuz-08 Eylül 2023 tarihleri arasında (30 İş günü)

NOT: Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı tarafından kabul edilmiş olan Ulusal Staj Programı kapsamında yapılacak olan stajlar 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında "zorunlu staj" statüsünde değerlendirilecektir. Ulusal Staj Programı kapsamında staj yapanlar yukarıdaki tarihler arasında staj yapacağı kurumun belirlediği tarih aralığında staj yapabilirler.

Staj Başvurusu için İzlenmesi Gereken Adımlar

 1. Öğrenci, Staj Sözleşmesi ve Staj Başvuru Formu (Ek-1)’nu staj yapılacak işletme yöneticisi ve kendisi tarafından doldurulmuş şekilde son başvuru tarihine (staja başlama tarihine göre) kadar Staj İş Kazası Taahhütnamesinin bir nüshası ile birlikte elden veya posta yoluyla ulaştırılmalıdır. (Öğrenci, Staj İş Kazası Taahhütnamesini iki nüsha şeklinde doldurarak biri kendisinde kalacak şekilde teslim edilmelidir ve gönderilen belgeler ıslak imzalı olmalıdır)
 2. Öğrenciye ait işe giriş bildirgesi öğrenci işleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine işlenir. İlgili işe giriş bildirgesi öğrenci bilgilerinde yer alan e-mail adresine gönderilmektedir. Öğrenci, staja başlayacağı yere bu belgeyi göstererek stajını başlatabilecektir. (Öğrencilerin formları doldururken güncel iletişim bilgilerini girmesi gerekmektedir. Staja başlamadan 5 gün öncesine kadar işe giriş bildirgesi gelmiş olmalıdır. Aksi takdirde Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. bölüm mail adresinden iletişime geçiniz.)
 3. Staj Değerlendirme Formu (Ek-2) staj yapılan işletme tarafından onaylanarak staj yapan öğrenciye staj uygulaması sonunda kapalı zarf içerisinde verilmeli veya posta ile Kastamonu Üniversitesi İİBF İşletme Bölümüne 15 Eylül 2023 tarihine kadar ulaştırılmalıdır.
 4. Staj uygulaması boyunca öğrenciler staj defterini (Ek-5) doldurmalıdır. Staj defteri doldurulan her sayfa için staj yapılan kurum/kuruluştaki staj sorumlusu tarafından imzalanmalı ve kaşe veya mühür basılmalıdır. Staj defterleri staj sonunda 15 Eylül 2023 tarihine kadar elden veya posta yoluyla iletilmelidir.

ÖNEMLİ: Tüm  belgeler elden veya posta yoluyla Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kat: 1 Oda No: A 110 Merkez/KASTAMONU adresine Arş. Gör. Alper ÖZULUCAN’ a  iletilmelidir. Posta ile iletilen belgeler için Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-posta adresine gönderildiğine yönelik iletişim bilgileri ad – soyad ve öğrenci numarası belirtilerek mail atılmalıdır.

Staj Sözleşmesi, Staj Başvuru/Kabul Belgesi (Ek-1) ve Staj İş Kazası Taahhütnamesi, 17 Temmuz’da staja başlayacaklar için en geç 7 Temmuz 2023, 31 Temmuz’da işe başlayacaklar için en geç 21 Temmuz 2023’e kadar elden veya posta yolu ile gönderilmelidir. Staj Uygulama Değerlendirme Formu (Ek-2) ve Staj Defteri (Ek-5) staj uygulaması sonunda herkes için en geç 15 Eylül 2023 tarihine kadar elden veya posta yolu ile iletilmelidir.

Not: Ulusal staj programı kapsamında staj yapacak öğrenciler de Staj Uygulama Değerlendirme Formu (Ek-2) ve Staj Defteri (Ek-5)'ni 02 Ekim 2023 tarihine kadar elden veya posta yolu ile iletmelidirler. 

İlgili Belgeler

 1. Staj Sözleşmesi
 2. Staj Başvuru/Kabul Belgesi Formu (Ek-1)
 3. Staj İş Kazası Taahhütnamesi
 4. Staj Uygulama Değerlendirme Formu (Ek-2)
 5. Staj Defteri (Ek-5)