Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Deprem Bölgesindekiler İçin Harç Muafiyeti

17.11.2023 tarihli ve 32372 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"da aşağıdaki geçici maddelerin eklendiği belirtilmiştir
 
"GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında;
 
a) Ailesi veya kendisi 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve herhangi bir Devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına devam eden önlisans ve lisans öğrencilerinin,
 
b) Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarında örgün öğretim programlarına devam eden önlisans ve lisans öğrencilerinin, ödemeleri gereken ikinci öğretim öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanır.
 
(2) Söz konusu öğrencilerden 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için ikinci öğretim öğrenim ücreti alınmış ise yükseköğretim kurumları tarafından öğrencilere iade edilir.
 
Karar’a göre bu koşullarını taşıyan öğrencilerimizin;
 
1) İkametgâh Beyan Formu
 
2) Harç parası ödediğine dair dekont
 
3) Harç İade Formu (https://kalite.kastamonu.edu.tr/index.php/doekuemanlar/oegrenci-formlari)
 
ile Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine başvuru yapmaları gerekmektedir.
 

Harç iade formuna buradan ulaşabilirsiniz.