Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Üniversitemiz 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim Süreçleri Hakkında

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.02.2023 tarihli yazısına istinaden 20.02.2023 tarihinde toplanan Üniversitemiz Senatosu, 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki kararları almıştır:

 1. Üniversitemizin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitime 27.02.2023 tarihinde uzaktan öğretim yöntemi ile (çevrimiçi-çevrimdışı) başlanmasına,
 2. Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar için Bahar Dönemi akademik takviminin güncellenmesine,
 3. “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” uyarınca Veteriner Fakültesi 5. sınıf öğrencilerimizin klinik uygulamaları ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İşyerinde Mesleki Eğitim Uygulamaları (7+1); Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği programındaki öğretmenlik uygulamalarının yüz yüze yapılmasına; konuyla ilgili detaylı planlamanın ve bilgilendirmenin programın bağlı olduğu birimler tarafından yapılmasına,
 4. Lisansüstü programlarda teorik derslerin uzaktan öğretim yöntemi ile (çevrimiçi-çevrimdışı), doktora yeterlilik ve tez savunmalarının yüz yüze yapılmasına,
 5. TÖMER ve yabancı dil hazırlık eğitiminin uzaktan öğretim yöntemi ile (çevrimiçi-çevrimdışı) yapılmasına,
 6. Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde eğitim gören veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerin özel öğrencilik taleplerini 27 Şubat-17 Mart 2023 tarihleri arasında durumunu belirten dilekçe ile ilgili akademik birime şahsen veya e-posta ya da posta yolu ile yapmasına,
 7. Talep eden öğrencilerimizin 27 Şubat-17 Mart 2023 tarihleri arasında ilgili akademik birime kayıt dondurma başvurusunda bulunabilmelerine ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine,
 8. Önlisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrencilerimiz için Güz Yarıyılı bitiminde azami süresini bitirenlere yapılması gereken ek sınavların ilgili akademik birimlerin belirleyeceği ileri bir tarihte yapılmasına,
 9. 6 Şubat 2023 ve sonrasında 2022-2023 Güz Yarıyılı lisansüstü programlarına ait sınavlara katılamayanlar için, bu sınavlara ait tarihlerin ilgili birim yönetim kurulları tarafından belirlenmesine,
 10. Derslerin tamamının KUZEM-ALMS sistemi üzerinden yürütülmesine,
 11. İlerleyen günlerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınacak kararlara uygun olarak gerekli duyuruların yapılmasına karar verilmiştir.