1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler

İşletme Bölümü’nün amacı; öğrencimize evrensel bir bilimdalı olan işletme yöneticiliği için gerekli olan çağdaş bilgi ve yetenekleri kazandırmaktır. Nitekim, her seviyedeki yönetici, araştırma, planlama, etkili karar alma, uygulama ve uygulama performansını değerlendirmekle görevlidir. İşletme Bölümü, yakın geleceğin çağdaş yöneticisinin yönetim becerilerini geliştirip bu temel görevdeki başarı birikimini arttırmayı amaçlamaktadır.

Sizlerin öğrenci olarak almanız gereken toplam kredi 153’tür. Bunun içersinde zorunlu kredi 111, seçmeli kredi toplamı 42 olarak belirlenmiştir. Siz öğrencilerin yabancı dili en iyi biçimde kullanmanızı sağlamak için Yabancı Dil I ve II özellikle üçer saat olarak okutulacaktır. Dil sınavlarınızdaki veriminizi arttırmak için ikinci sınıfta üçer saatlik “Mesleki İngilizce” dersleri konmuştur.

Okuduğunuz dördüncü yarıyıldan beşinci yarıyıla, başka deyişle ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçtiğinizde anabilim dalınızı belirlemelisiniz. Bunun için öğretim üyesi danışmanlarınız bireysel danışmanlık hizmeti vererek öğrencilerin hedefleri belirlenecektir.

Hangi anabilim dalına yönelmek ya da hangi sektörde çalışmak istiyorsanız ya da hangi kamu kurumunun sınavına girmek istiyorsanız, bu alanlarda danışmanınız size yardımcı olacaktır. Bu konuyu özellikle önemsiyoruz. Bunun yanında hiçbir görüş belirtmeyen öğrencinin ise, dersleri karışık alma özgürlüğü vardır. Üçüncü ve dördüncü sınıfta sizlere ilgili anabilim dalı ile ilgili derslerden seçmesi önerilecek; son karar, yine sizlerin olacaktır. Her bir anabilim dalı için sistem tasarımı dersleriniz olacaktır. Bu derslerde 2+2 sistemine göre sizlerin bitirme projesi olarak kabul edilecektir. Bu ders, mezuniyetinizde bölümde akademik kariyer yapmak isteyen başarılı öğrencinin performansı hakkında fikir vereceği gibi sizlere de ilgili konuda uzmanlık kazandırabilecektir.

Dört yıllık lisans programının birinci yılında, öğrencilerimiz, temel işletme kavramlarıyla tanıştırılmakta, daha sonraki yıllarda alacakları derslerin altyapısını oluşturmakta, yabancı dil ve bilgisayar teknolojisini kullanma becerilerini geliştirmektedir. İkinci yılda, işletme yönetiminin çağdaş dünyadaki yeri sunulmakta, işlevsellik özellikleri ve niteliksel karar verme teknikleri geliştirilmektedir.

Üçüncü yılda, pazarlama, finans, muhasebe, yönetim, insan kaynakları, üretim yönetimi gibi alanlara ağırlık verilerek, işletme yönetiminin bütünselliği ortaya konmakta ve öğrencilerimizin yönetim, araştırma, çözümleme ve karar verme yeteneklerine işlevlik kazandırmaya çalışılmaktadır.

Dördüncü yılda, ulusal ve küresel işletme stratejileriyle, öğrencimizin ilgi duyacağı bir işlevsel alanda pazarlama, muhasebe-finans, üretim, yönetim ve insan kaynakları ile uluslararası /küresel işletme yönetimi ana dallarından birinde uzmanlaşması amaçlanmaktadır.

Bölümlerin tamamında staj zorunluluğu vardır. Staj süresi 40 iş günü olacaktır. Öğrencilerimiz ikinci ve üçüncü yıllarının yaz tatillerinde bir kerede ya da parçalı olarak stajlarını tamamlayabileceklerdir. Kastamonu ili tercih nedenidir. Bu amaçla ilgili kurumlarla olan bağlantılar istenildiğinde dekanlıkça sağlanacaktır. Bu da öğrencilerimize iş hayatının tanıtılması için önemli bir fırsat olacaktır. Kuşkusuz yurtdışı akademik bağlantılarla öğrencilerimizin belirli sürelerle Batı üniversitelerinde eğitim öğretim görmeleri sağlanacaktır.

İşletme